Потребителско споразумение

Платформата за обучение SenGuide [наричана по-нататък платформата] е информационна услуга, предлагана в рамките на проект SenGuide – Успешно разработване на висококачествени онлайн обучения за възрастни хора. SenGuide, финансиран от Европейската комисия и обединяващ образование и социални иновации. Идеята на тази платформа е да подкрепи проекта www.senguide.ili.eu, който има за цел да подобри и разшири възможностите за дигитално обучение за възрастни хора като им подволи сами да създават и споделят дигитални учебни материали. Освен това проектът има за цел да насърчи изследвания и разработки на модели, методи и дидактически стратегии за ефективно онлайн обучение. Поради това той съдържа интерактивни, медийно обогатени модули за обучение, които включват дидактически и технически аспекти. За целите на изследванията в рамките на проекта ще се събират и използват (анонимно) някои данни (напр. за потребителска активност или обратна връзка). Моля, не публикувайте никакви съобщения и не добавяйте документи към платформата, които не са свързани с целите на проекта. Ако все пак направите това, тези публикации или документи е възможно да бъдат изтрити от администратора и вашият акаунт в тази платформа може да бъде блокиран. Ако имате въпроси относно това споразумение или услугата на платформата, моля, свържете се с администрацията.

Регистрация и потребителски акаунт

Паролата за акаунта на потребителя се пази в тайна. Не е позволено да предавате тази информация на трети страни. Като завършите процеса на регистрация и получите достъп до Платформата, вие приемате тези Насоки за потребителя и Политиката за поверителност, описани по-долу.

По време на работата ви в онлайн платформата SenGuide вие носите отговорност за всичко, което се случва с помощта на вашето потребителско име и парола.

Валиден имейл адрес

Всички лични данни се третират с уважение и са защитени от неоторизиран достъп. Екипът на проекта си запазва правото да използва анонимни данни за свързани с проекта изследвания или публикации в медиите.

Авторско право

Когато се съгласявате с това потребителско споразумение, вие изрично потвърждавате, че създадените от вас учебни единици в SenGuide съдържат информация, текстове, софтуер, снимки, видеоклипове, аудиозаписи, графики и други материали, които са защитени от авторски права, търговски марки или патенти и че авторските права принадлежат изключително на Консорциум SenGuide и Европейския съюз.

Правото на използване на продуктите SenGuide не се прехвърля и се отнася само за вас самите. Можете да използвате, създавате, преформатирате, изтегляте и отпечатвате материалите, които са ви предоставени в SenGuide, но само за лична, некомерсиална употреба.

Не е разрешено дублирането, използването, прехвърлянето или публикуването на материалите на SenGuide за други цели.

Моля, свържете се с консорциума, когато искате да използвате материалите на SenGuide за цели, различни от посочените.

Относно това потребителско споразумение

Потребителското споразумение може да се прочете онлайн на страницата за вход на платформата. Администраторът на платформата може да добавя или променя съдържанието на потребителското споразумение по всяко време. В случай на съответни промени потребителите ще бъдат информирани и ще трябва да подновят приемането му. В случай на несъгласие с новите разпоредби на потребителското споразумение, вие сте свободни да се откажете от участието си в обучителната платформа. За тази цел, моля свържете се с администратора. Достъпът до платформата след направена промяна в потребителското споразумение ще се разглежда като приемане допълненията или промените.

Прекратяване на потребителско споразумение

За да прекратите участието си на потребител в платформата, трябва да изпратите съобщение до администратора или да изтриете потребителския си акаунт. След края на проекта платформата ще остане онлайн за определен период от време, но един ден ще бъде затворена. Всички акаунти в платформата на проекта ще бъдат изтрити до 3 години след края на проекта. Всички данни, събрани през периода, в който платформата е била онлайн, могат да се използват, както е описано по-горе

Актуализации

Възможно е да се наложат актуализации на платформата. Поради тази причина платформата може да бъде временно недостъпна. Администраторът ще се опита да направи периода на такава актуализация възможно най-кратък. В период на актуализация всички или част от функциите на платформата е възможно да не работят. 

Изключване от отговорност

Ние не носим отговорност за щети, възникнали в резултат на използването на тази платформа. Ние не носим отговорност за щети, причинени от злонамерен софтуер или инсталирането или използването на софтуер при извикване или изтегляне на данни.

Като доставчик на услуги, ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с § 7, параграф 1 TMG (Германски закон за телемедиите) и общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 TMG обаче ние не сме задължени като доставчик на услуги да наблюдаваме предадена или съхранена информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност.

Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати от това. Но отговорността в това отношение е възможна само от момента на узнаване на конкретно нарушение на закона. Веднага щом разберем за подобни нарушения, незабавно ще премахнем съдържанието.

Операторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива отделни уеб страници, уеб услуги или целия уебсайт без предизвестие или временно или постоянно да прекратява възможността за публикуване.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява възгледите само на авторите на проекта и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

Контакти

Ако искате да се свържете с нас, моля, използвайте формата за контакт или ни изпратете имейл.

Форма за контакт

Търси